Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU zajmuje się edukacją międzykulturową w oparciu o bezpośredni kontakt z innymi kulturami. Misją Fundacji jest rozwój dialogu międzykulturowego, popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata, promowanie tolerancji oraz budzenie świadomości własnej kultury i osobowości. Cele organizacji to również szkolenie umiejętności społecznych, aktywizacja młodzieży, upowszechnianie pracy wolontariackiej, animacja kulturowa oraz organizowanie edukacji pozaformalnej.