obraz niedostępny Strona Główna O Nas Galeria Działania obraz niedostępny obraz niedostępny obraz niedostępny obraz niedostępny
O Nas Ludzie Historia Dokumenty Partnerzy
Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU zajmuje się edukacją międzykulturową w oparciu o bezpośredni kontakt z innymi kulturami.
Misją Fundacji jest rozwój dialogu międzykulturowego, popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata, promowanie tolerancji oraz budzenie świadomości własnej kultury i osobowości. Cele organizacji to również szkolenie umiejętności społecznych, aktywizacja młodzieży, upowszechnianie pracy wolontariackiej, animacja kulturowa oraz organizowanie edukacji pozaformalnej.

Działania kierowane są do całej lokalnej społecznosci i dopasowane do poszczególnych grup wiekowych.

Fundacja EBU realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
- szkolenia i warsztaty na temat dialogu międzykulturowego i umiejętności społecznych,
- międzynarodowe spotkania i wydarzenia,
- projekty wolontariatu,
- międzynarodowe projekty młodzieżowe: wymiany, kursy szkoleniowe, seminaria, konferencje,
- animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie autorskich projektów i inicjatyw realizowanych przez członków Fundacji lub wolontariuszy.