• Informacje info@ebu.org.pl

  • Prezes Fundacji - Eliza Bujalska eliza.bujalska@ebu.org.pl

  • Wolontariat ebuteam@ebu.org.pl

  • Zespół promocji promocja@ebu.org.pl

  • Administracja Strony kubakefir75@gmail.com