Czym się zajmujemy?

Działania kierowane są do całej lokalnej społeczności i dopasowane do poszczególnych grup wiekowych.
Fundacja EBU realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
- szkolenia i warsztaty na temat dialogu międzykulturowego i umiejętności społecznych,
- międzynarodowe spotkania i wydarzenia,
- projekty wolontariatu,
- międzynarodowe projekty młodzieżowe: wymiany, kursy szkoleniowe, seminaria, konferencje,
- animacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie autorskich projektów i inicjatyw realizowanych przez członków Fundacji lub wolontariuszy.

Historia Fundacji